Welkom


Veel ontmoetingsplekken in de wijk zijn op vaste tijden geopend, vaak voor een specifieke groep mensen. En dat is jammer. Het elkaar vinden moet eigenlijk overal in de buurt kunnen. Al is het alleen al om de sociale cohesie een stevige boost te geven.

Samen CéraWyck – een samenvoeging van de Maastrichtse wijken Sint Maartenspoort, Wyck en Céramique – bedacht een oplossing: ‘aanlegplaatsen’. Dit zijn plekken waar iedereen kan binnenlopen als het hem of haar uitkomt.

Bijvoorbeeld om een theatermaatje te zoeken, een High Tea te organiseren of een computerles te geven.

Een aanlegplaats kan een huiskamer zijn, een vergaderkamer of een bedrijfsruimte; afhankelijk van wie zich aanbiedt. Burgers zijn vrij om aan te leggen, maar moeten wel zélf het initiatief nemen.

Met vriendelijke groeten,
Audrey Sondeijker

Comments are closed